Close

دانشکده داروسازی

کارشناسان آزمایشگاه
خانم مائده شرافتی
مدرک یا رتبهکارشناسی ارشد
شماره تلفن021-44606181
شماره داخلی339
پست سازمانیکارشناس آزمایشگاه
محل خدمتآزمایشگاه شیمی عمومی / شیمی دارویی
آخرین بروزرسانی1400/8/17

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: