دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک


معرفی
طرح دروس
تقویم آموزشی
برنامه درسی / امتحانی
فارغ التحصیلان
گزارش عملکرد
قوانین و مقرارت آموزشی
فرم ها و فرایندهای آموزشی


معرفی
اولویت های تحقیقاتی
اطلاعیه جلسات دفاع
کتابخانه دانشکده
علم سنجی
گزارش عملکرد
فرم ها و فرایندهای پژوهشی


معرفی
گزارش عملکرد
فرم ها و فرایندها
به روزرسانی: 1401/2/5
بازدیدهای 24 ساعت گذشته: 11963
بازدیدهای روز جاری: 11963
کاربران حاضر در پایگاه: 0

برنامه درسی / امتحانی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 
برنامه کلاسی | برنامه امتحانی | آرایش ترمی |
 
 
 
برنامه کلاسی نیمسال اول ۰۱ - ۰۰ دکترای داروسازی دانشکده داروسازی ایران
۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۳ - ۱۵ ۱۵ - ۱۷
شنبه فارماسیوتیکس۱
زبان انگلیسی  عمومی
شیمی دارویی۳

ت ب۱ و ت ب ۲ (خواهران)
فرآورده بیولوژیک
فارماسیوتیکس ۳ نظری (۱۰-۱۳)
کمک های اولیه
میکروب عملی
رژیم های درمانی
زبان تخصصی (
۱۰-۱۳)
دارودرمان بیماریها۱
فارماسیوتیکس ۵ عملی
فیزیولوژی ۲ نظری
شیمی دارویی ۱

تشریح
مدیریت و اقتصاد در داروسازی]ام فارم[
کنترل میکروبی عملی
اصول خدمات بهداشتی
بافت شناسی
تجهیزات پزشکی ]
ام فارم[
اپیدمیولوژی ]
ام فارم[
یکشنبه داروشناسی ۲ نظری
شیمی آلی ۲ عملی
ادبیات فارسی۱ ]
ام فارم[
دارودرمان بیماریها ۳
فیزیکال فارماسی ۱
داروسازی بیمارستانی تئوری
ریاضیات در داروسازی


 
فارماکوگنوزی ۱
اخلاق اسلامی
دارودرمان بیماریها ۴
ادبیات فارسی (
۱۲-۱۵)
روانشناسی
*
اخلاق و قوانین در داروسازی
ت ب۱ و ت ب ۲ (برادران)
تغذیه ]ام فارم[
دوشنبه
شیمی آلی ۲ نظری
شیمی دارویی۳
مدیریت در داروسازی
*
شیمی دارویی ۱
کنترل میکروبی نظری
شیمی عمومی عملی
فیزیولوژی ۲ نظری
شیمی عمومی  نظری
سم شناسی نظری
سم شناسی عملی (۱۵-۱۹)
زبان انگلیسی عمومی
اخلاق در داروسازی ]ا
م فارم[
سه شنبه
داروشناسی ۲ نظری
بیولوژی مولکولی و ژنتیک
اقتصاد در داروسازی
*
دارودرمان بیماریها۳
روشهای آنالیز دستگاهی ۲ نظری
داروسازی طب سنتی
*
اصطلاحات پزشکی ]
ام فارم[
میکروب نظری (
۱۰-۱۳)
کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۲ (۱۳-۱۹)
فارماکوگنوزی ۱ عملی
انقلاب اسلامی

داروشناسی ۳ تئوری
شیمی عمومی  نظری
تفسیر موضوعی قرآن

فارماسیوتیکس ۳ عملی
چهارشنبه شیمی آلی ۲ نظری
دارودرمان بیماریها۱
فارماسیوتیکس ۵ نظری
ملزومات و تجهیزات پزشکی

 
فیزیولوژی ۲ عملی
بیوفارماسی و فارماکوکنتیک (
۱۰-۱۳)
آمار زیستی (۱۰-۱۴) ]ام فارم[
کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۱ (۱۳-۱۹) ]ام فارم[
کاراموزی در عرصه صنایع دارویی*
روشهای آنالیز دستگاهی عملی
بیوشیمی نظری (
۱۲-۱۵)
کارآموزی داروخانه شهری
بیوشیمی عملی
اندیشه اسلامی۱ (۱۷-۱۹)
پنجشنبه   پایان نامه ۱، ۲ ، ۳ * کارآموزی بیمارستانی کارآموزی مقدماتی صنعت*
 * این دروس فقط قابل اخذ پس از آزمون جامع و دانشجویان ارتقایی می باشند.
نکته ۱:  اخذ واحد پایان نامه ۲و ۳ برای دانشجویان ایرانی مشروط به تصویب و ثبت پروپوزال می باشد.
نکته ۲: اخذ پایان نامه ۱ برای تمامی دانشجویان دانشکده داروسازی ایران مشروط به ارائه گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق و ایمنی زیستی و شیمیایی می باشد.
 

 
برنامه امتحانی نیمسال اول ۰۱ - ۰۰
روز / ساعت ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۳ - ۱۵
شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ زبان انگلیسی عمومی شیمی آلی۲ (ساعت ۱۴)
دارودرمان بیماریها۱
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ تفسیر موضوعی قرآن شیمی دارویی۳  (ایرانی و خارجی)
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مدیریت و اقتصاد در داروسازی(خارجی) اصول خدمات بهداشتی اخلاق و قوانین در داروسازی(ایرانی و خارجی)
سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ریاضیات در داروسازی اپیدمیولوژی(خارجی) سم شناسی نظری
فیزیکال فارماسی ۱
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ فیزیولوژی ۲ اندیشه اسلامی ۱
شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ دارودرمان بیماریها۴ شیمی دارویی ۱
شیمی عمومی
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ فارماکوگنوزی۱ ادبیات فارسی(ایرانی و خارجی)
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ مدیریت در داروسازی کنترل میکروبی داروشناسی ۳
سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ تغذیه (خارجی)/ رژیم درمانی بیولوژی مولکولی و ژنتیک اخلاق اسلامی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ملزومات و تجهیزات پزشکی داروسازی و طب سنتی بیوفارماسی و فارماکوکینتیک
میکروب شناسی
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ دارودرمان بیماریها۳ بافت شناسی
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ فارماسیوتیکس۱ روانشناسی( ایرانی و خارجی) تجهیزات پزشکی (خارجی)
روشهای آنالیز دستگاهی۲
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تشریح بیوشیمی پایه
فرآورده بیولوژیک
سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ انقلاب اسلامی داروسازی بیمارستانی
کمکهای اولیه
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ اصطلاحات پزشکی (خارجی)
زبان تخصصی
فارماسیوتیکس۵
آمار زیستی و کار با بسته های آماری(خارجی) اقتصاد در داروسازی
فارماسیوتیکس ۳
 *  تاریخ امتحان دروس عملی و کارآموزی متعاقبا توسط آموزش دانشکده داروسازی اعلام می گردد.
 
 
برنامه امتحانات عملی نیمسال اول ۰۱ - ۰۰
نام درس تاریخ برگزاری برنامه گروه بندی
 
 
آرایش ترمی 

دفعات مشاهده: 6847 بار   |   دفعات چاپ: 186 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر