دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک


معرفی
طرح دروس
تقویم آموزشی
برنامه درسی / امتحانی
فارغ التحصیلان
گزارش عملکرد
قوانین و مقرارت آموزشی
فرم ها و فرایندهای آموزشی


معرفی
اولویت های تحقیقاتی
اطلاعیه جلسات دفاع
کتابخانه دانشکده
علم سنجی
گزارش عملکرد
فرم ها و فرایندهای پژوهشی


معرفی
گزارش عملکرد
فرم ها و فرایندها
به روزرسانی: 1401/2/5
بازدیدهای 24 ساعت گذشته: 5873
بازدیدهای روز جاری: 5873
کاربران حاضر در پایگاه: 0

تقویم آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/16 | 
 
 
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻴﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ۱۴۰۱-۱۴۰۰
    زمان انتخاب واحد    ۱۳/۰۶/۱۴۰۰   ﻟﻐﺎﻳﺖ   ۱۷/۰۶/۱۴۰۰
ﺷﺮوع ﻛﻼﺳﻬﺎ ۲۰/۰۶/۱۱۴۰۰
ﺣﺬف واﺿﺎﻓﻪ ۰۳/۰۷/۱۴۰۰   ﻟﻐﺎﻳﺖ   ۰۶/۰۷/۱۴۰۰
حذف تکدرس ۲۰/۰۹/۱۴۰۰  ﻟﻐﺎﻳﺖ  ۲۲/۰۹/۱۴۰۰
پایان کلاسها ۱۵/۱۰/۱۴۰۰
زمان برگزاری امتحانات ۱۸/۱۰/۱۴۰۰  ﻟﻐﺎﻳﺖ  ۳۰/۱۰/۱۴۰۰
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﺮات ۱۸/۱۰/۱۴۰۰  ﻟﻐﺎﻳﺖ  ۰۸/۱۱/۱۴۰۰
 
 
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ۱۴۰۱-۱۴۰۰
    زمان انتخاب واحد    متعاقبا اعلام می گردد
ﺷﺮوع ﻛﻼﺳﻬﺎ متعاقبا اعلام می گردد
ﺣﺬف واﺿﺎﻓﻪ متعاقبا اعلام می گردد
حذف تکدرس متعاقبا اعلام می گردد
پایان کلاسها متعاقبا اعلام می گردد
زمان برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام می گردد
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﺮات متعاقبا اعلام می گردد
 

 

دفعات مشاهده: 1828 بار   |   دفعات چاپ: 230 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر